Header

Pribatutasun politika

Datuen babesari buruz indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zure datuak honakoaren datuak tratatzeko sisteman sartuko direla: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA zerga zk. P2000000F duena eta helbide soziala honako helbidean: Gipuzkoa Plaza z/g, 20004 Donostia eta AZAFATAN ALKARTEA LANKOR, S.L.ren datuak tratatzeko sisteman: IFK. B-20309845 eta egoitza soziala Zuatzu, edificio Zurriola, Planta Baja, Local 5, 20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) helbidean duena, ekitaldia sustatu, zabaldu, antolatu, koordinatu eta kudeatzeko. Indarrean dagoen legeriaren arabera, jakinarazten dizugu datuak lehen aipatutako helburuak betetzeko behar beharrezkoa den denboran gordeko direla.

Zure datuak bidezko interesetarako tratatuko dira eta betiere zure baimenarekin. Zure identifikazio datuak ekitaldiko gainerako partaideei jakinarazi ahalko zaizkie, baita ekitaldiarekin zerikusia duten beste parte hartzaile eta hirugarren batzuei ere.

Gainera, zure datuak modu zilegi, leial, garden, egoki, mugatu, zehatz eta eguneratuan tratatuko dira. Beraz, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA eta AZAFATAN ALKARTEA LANKOR, S.L.k konpromisoa hartzen dute, datuak okerrak izanez gero, atzerapenik gabe ezabatu edo zuzenduko direla bermatzeko arrazoizko neurri guztiak hartzeko.

Kontrol Agintaritza eskudunarengana jo dezakezu egokitzat jotzen duzun edozein kexa aurkezteko.

Datuak babesteari buruz indarrean dagoen araudiak aitortzen dizkizun eskubideen arabera, datuak eskuratu, zuzendu, tratamendua murriztu, ezabatu, eraman edo aurkaratzeko eskubideak baliatu ahalko dituzu horretarako eskaera bat bidalita jarraian adierazitako posta helbidera edo helbide elektronikora: dbo@gipuzkoa.eus.

Azkenik, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA y AZAFATAN ALKARTEA LANKOR, S.L. jakinarazten dizute dokumentu hau sinatzean zure datuak tratatzeko baimen esplizitua ematen duzula.Idazkaritza Teknikoa: LANKOR, info@lankor.eus