Laguntza Ayuda

Zure bazkide edo langile kodea ez
badakizu, begiratu nominan

Si no recuerdas tu código de socio o
trabajador, mira en la nómina